Ur led är tiden”, lät William Skakespeare sin Hamlet konstatera redan för 400 år sedan i dåtidens upp-och nervända värld.

Just nu är vi mitt uppe i ”corona”-pandemin och nog kan vi konstatera att ingenting är sig likt.

Detta allvarliga virus har rubbat våra cirklar ordentligt, vänt allting upp och ner minsann.

Troligen har många brassband känt sej nödgade att lägga ner sin verksamhet inför sommaren – men dock inte alla. En del går på sparlåga trots att planerade uppspelningar utgår eftersom. En del har engagerat sej i församlingens webbsändningar oftast via facebook m.m., ibland med brass-solist eller mindre brassensemble.

Av naturliga skäl fanns det inte så många stora magnifika konserter att rapportera om – därför kände jag för att uppmärksamma de som hade möjlighet att bidraga med brass i någon form, i dessa annars svåra tider. (Se artikel ”Brass i coroner tider”)

I dagsläget är det ingen av oss som vet hur sommaren och hösten kommer att bli spelmässigt.

Min utlovade ”cliffhanger” från förra numret av Brassnytt blir uppskjutit tillsvidare tills smittotiden har lagt sej. En sak är säker, har jag bara hälsan – har jag en överenskommelse som ger mej möjlighet att spela in Brasstracks ända fram till sommaren 2022. Då har jag nått en betydlig högre ålder där mina aktiva speldagar bör vara till ända.

Nämnas kan att www.brasstracks.se aldrig haft så många lyssnare som nu i dessa oroliga tider, man kanske inte skulle haft så bråttom att avveckla närradion runt om i landet när man ser på dagens lyssnar webbstatistik – bara en fundering från undertecknad!

Hur blir det med brassband inom pingstväckelsen i framtiden?

Det är en fråga man har ställt till sej själv många gånger den sista tiden.

När man ser på ålderskurvan, ändrade musikstil m.m., kan man ana en fortsatt minskning i både antal musikanter och orkestrar. Kanske om några år finns bara tre eller fyra riktigt bra kompletta brassband – och med minskad eller ingen kontakt med moderförsamlingen.

För att vända på trenden, måste vi vara mycket aktiva att fånga upp de yngre.

Redan innan coronakrisen hade många kommuner varslat om betydligt mindre satsningar på landets kultur- och musikskolor – en del mera drastisk än andra.

Här har vi ett gyllene tillfälle för frikyrkorna att återta en del av denna roll – åtminstone inom brasset.

Men det krävs både tid och energi, det finns inga snabba spår att undervisa eller att lära sej att spela, ja, det krävs en återupplivad musikväckelse i våra led om vi ska hålla ”signalen tydlig och klar” som det står. Då ska man inte förvänta sej att bara 80 plussare ska återigen axla ansvar – utan det är den nästa generationens tur och förmånen att ta över. Ibland avfärdar man uppgifter med att säga – ”Det är en uppgift för proffs” – men jag brukar tänka att ”Titanic” var byggd av proffs men ”Arken” var byggd av amatörer, dock amatörer som följde Guds instruktioner – ty den räddade liv.

Du kanske tycker att virusetn rubbar dina cirklar, men det är ingenting mot vad väckelsen gör med våra bekvämligheter minsann. Visst ber vi om väckelse – men om man inte är beredd – då ska man vara försiktig med vad man ber om!

För några veckor sedan hade jag ansvar för fika och andakt på vår brassövning i Ö-vik, jag hade bestämt mej för att läsa några verser från Filipperbrevet. Jag jämför ofta texten med min engelska bibel – och så klart, ibland tycker jag att mitt eget modersmål tar fram meningen i texten tydligare – särskilt när det är som i folkbibelns översättning. De följande verserna tycker jag verkligen gäller i dagens tider av rädsla och oro:

”Always be full of joy in the Lord; I say again, rejoice!

Let everyone see that you are unselfish and considerate in all you do.

Remember that the Lord is coming soon.

Don’t worry about anything; instead, pray about everything; tell God your needs and don’t forget to thank him for his answers.

If you do this you will experience God’s peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus”

Om du vill läsa den hederliga svenska översättningen, finns den i Filipperbrevet kap 4, v 4 – 7

Jag tycker det är precis sådana ord vi behöver ta till oss – mitt i alla restriktioner och dylikt som numera råder.

Alla Ni som är ansvariga för brassverksamhet i din pingstförsamling har fått en enkät från PBB-ledningen. Har ni inte hunnit skicka in – gör det snarast, gärna med lite egna synpunkter och konstruktiva funderingar. På så vis kan styrelsen fånga upp alla ideér och tankar inför vår gemensamma framtida strävan.

Shakespeare genom Hamlet önskade att man kunde vrida tillbaka klockan, men vi som äger ett hopp, en tro, vi ska se framåt. Vi ska inte gå och hänga huvudet trots att vi kan vara tyngda av det som sker runt omkring oss.

Bibeln manar oss att när allt detta sker – ska vi se uppåt – ty Jesus kommer snart !

Peter Preston