Måste tyvärr konstatera att vi lever i en tid när vi kan lätt tappa fotfäste.

Även på den andliga fronten märker vi av motståndet från fienden.

Trogen tempeltjänst är alltmer sällsynt, många gånger är det bara punktinsatser som gäller.

Ungdomar flyttar och det kan vara svårt med påfyllning i våra församlingar –

exempelvis i brasset.

Det är lätt att vi blir förskräckta och tanken att ”det är snart ute med oss” ligger nära till hands.

Vi är ju inte mera än människor och det är lätt för oss att känna oss tyngda av diverser bördor och osäkra spörsmål, undertecknad är minsann inte annorlunda än andra.

Men då är det alltid tryggt att gå till ”Ordet” och se vad vår Herre Jesus Kristus har för uppmuntrande ord. Där kan vi läser ” Herrens nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet” – Detta kan man läsa i Klagovisorna 3: 23. På flera ställen i bibeln säger Gud själv och ibland genom hans änglar ”Var icke förskräckta” och ”var inte oroliga”.

När man tänker tillbaka i historien, ser man att när ett land, ett folk har sjunkit djupt i förtvivlan, väljer Gud ut en ”profet”, en räddnings gestalt, en man eller en kvinna som Han kan använda på ett särskilt sätt i hans frälsnings plan.

Ibland tycker jag att den engelska bibel översättningen utrycker lite annorlunda än den svenska översättningen – tar ibland fram en annan betoning. Visst tror vi på väckelse, tider där många söker frälsning. Men i tider av andlig nöd, tider då vi inte ser att så mycket sker i andens värld– då brukar jag läser i min engelska bibeln ”For the eyes of the Lord seek throughout the length and breadth of the earth to find someone who is fully committed to do His will”. Här är det inte tal om att hitta nödvändigtvis många eller även massor – utan Gud söker åtminstone en som vill överlåta sig själv helt och hållet, en som vill gör Guds vilja.

I mitten av 1800 talet var Storbritannien mitt i den industriella revolutionen, det var stor fattigdom bland fabriks arbetarna, stort alkohol problem m.m. – då kallade Gud sin tjänare William Booth att börja evangelisera genom ”The Christian Mission” som så småningom bliv ”The Salvation Army”. År 1878 var det Charles Fry och sina två söner i staden Salisbury som formade den första brass ensemble som blev embryo till alla brassband inom frälsningsarmén.

1800 talets depression var ofta grogrunden till att folk tog nya initiativ inom konst,sång & musik etc. Många industrier började med egna brassband för de anställda, vi har John Foster som ägde en textil fabrik i Queensbury i norra England, han startade och finansierade The John Foster Black Dyke Band.

Det är ofta att sång och musik födds ur djupaste misär och förtvivlan, många brassband härstammar faktiskt från den nyvaknade nykterhets rörelsen. En av de första var ”Ton Temperance Band” – som ägdes av Cory Brothers Coal Company numera Cory Band från kolgruvan i Rhondda Dalen, ordet ”Temperance” som betyder nykterhet. Som jag nämnde i förra numret, vi har ju Brighouse & Rastrick som tidigare var ett s.k. ”Temperance band”, de som besöker oss i Värnamo till hösten.

I början av 1900 talet kallade vår Herre en viss Evan Roberts att verkar i Wales, han var en ung gruvarbetare som under tio år hade ägnat sin lediga tid att läsa bibeln och be för en väckelse över landet – här i Wales arbetade och slet många ont i de många kol gruvorna. Även här flödade alkoholen, många var skuldsatta genom olika sorts spel o.s.v., våld och kriminalitet tillhörde vardagen. Men Gud såg en man som vill helhjärtat göra Hans vilja – och denna Evan Roberts blev det synliga redskapet i denna väckelse , som inom några månader förändrade städer och församlingarna. Ölfat tömdes på gatan. Inom ett år hade 100.000 människor sökt sej till frälsning ! Under ett år anmäldes inte ett enda brott till polis myndigheten och domstolarna hade inga fall att döma.

Det är naturligtvis bara några exempel på människor som totalt överlämnar sej och söker Hans vilja, bibeln är ju full av dessa gestalter.

Nyss var jag ner till Mullsjö till vår PBB års möte, naturligtvis saknade jag vår ”Pingstbrass 2020” samling – även om jag förstod den uppkomna situationen. Jag satt och deppade lite på tåget – och då så klart, då är ”den onde” där på en gång när vi tappar vår blick på Jesus. Jag beklagade för mej själv att en gång i tiden var vi dryg 200 brassband inom Pingst – och idag är vi troligen knappt ett 20 tal. Snart är det ute med oss tänkte jag för mig själv (med påbackning av ”den onde”).

Samtidigt suckade jag till Herren att Han skulle välsigna och leda vår samvaro i Mullsjö – och även tyckte jag , helt egoistiskt, att Gud kunde har lite extra omsorg över mej.

Jag har antytt flera gångar att det är snart dags att avrunda mina spel dagar, nu nämnde jag detta för Herren och tyckte att Han var skyldig mej ett sista roligt uppdrag innan jag trappar ner efter sommaren.

Det var faktisk skönt att ha mera tid än vanligt till årsmötet, andra får refererar därifrån och hur det utkristalliseras framöver. Strax innan vi skulle bryta upp, kom en härlig broder fram till mej.

”Vi behöver dej och din bastrombon framöver” – och då berättade han om ett rolig och spännande uppdrag och precis den tidpunkt som jag hade begärt av Mästaren. Det är inte alls ute med oss ! Om tidningen är kvar, och jag är kvar, finns det alla anledning att återkomma – det får blir en ”cliffhanger”. Vi får ser om Mästaren går med på mina nedtrappnings planer !

Vi är ju Guds barn – och jag tror vi kan kommer till Far med både våra bön & tacksägelse ämnen och även våra egna önskemål !

Den sista tiden har vi tagit del av sköna brass toner via TV rutan, vi tackar särskilt AM Blås från Ansgars Kyrkan i Linköping och Värnamo Missions Kyrkans Brassband.

Visst är det skönt att lämna allting i Guds händer i den visshet att Han tar hand om oss – men Han är ju där och söker runt hela jord klotet efter någon som vill helhjärtat göra Hans vilja. Det kanske gäller Du eller även jag, Om vi bemöter denna Jesus med både ande, kropp och själ – då är det absolut ”inte ute med oss” – utan framtiden är bara ljus.

Låt oss gå framåt i tro, kom i håg -”Det är icke ute med oss, det är inte slut på Hans nåd och barmhärtighet”

Peter Preston