I denna långa tid av karantän, restriktioner & social distansering har brasstoner ändå hörts då och då.

Jag har valt ut några exempel – mest från frälsningsarmen men även från pingst och andra samfund.

I dessa tider när man ska avstå större samlingar och 70 plussare råds att stanna hemma, är det oftast brassolister och mindre brassensembler som har varit aktiva och gjort en strålande insats.

Ansgarskyrkan -Västerås

Redan på Palmsöndagen i Ansgarskyrkan i Västerås kunde vi njuta av Magnus Lundin på trumpet som kompade till psalmerna, en fin inledning till stilla veckan.

Tyvärr kom inte Magnus med på bild.

Magnus härleder från Örnsköldsvik med bakgrund i pingstkyrkans brassband.

Immanuelskyrkan – Stockholm

Söndagen den 29 mars medverkade en brasskvartett ur Immanuels Brass i en ”facebook” live-sänd gudstjänst. Orgelmusik, sångsolisten, brassmusik och predikan hölls i en tom kyrka. Församlingen, och övriga åhörare satt framför skärmen hemma – precis som så många andra platser i dessa corona-tider.

Söderkåren.

Redan på Långfredagen kunde vi höra och ta del av Anders Ellmans ljuva kornettspel från Söderkåren. Anders spelade till solosången av Tua Dominique som även hade stöd av Jonas Dominique på kontrabas. Hasse Kjellgrens andakt inramades av dessa musikanter med först: ”Se vi går upp till Jerusalem” och avrundades med ”O huvud blodigt sårad”.

Vasakåren

Söndagen den 15 mars tog Marcus Hammarberg fram sitt euphonium och kompade till psalmen ”Blott en Dag”, ett behaglig och vilsamt framförande tillsammans med dagens sångsolist.

En ensemble ur Vasaband under ledning av Andreas Holmlund var i farten redan på Skärtorsdagskvällen. Andreas förgyllde solosången med sitt sköna trombonspel i ”Stor är din trofasthet” och ”En Ton från Himmelen”. Brassensemblen framförde ”In Perfect Peace”.

På Långfredagen avslutades andakten med att Andreas Holmlund spelade ”Make me a channel of your peace”.

Påskdagens musikgudstjänst innehöll bland annat att Brassensemblen kompade till sångsolist – ”I Kristus själv jag funnit liv”.

FA Templet

Veckan efter påsk var det Michael Hjärpe och Janos Huss tur att musicera på flygeln och flygelhorn vid andakten från frälsningsarmens Templet i Stockholm.

De framförde två stycken tillsammans, därav den första var den kända ”He raised me up”, ett mycket passande stycke i dessa ”uppståndelse” och corona-tider.

International Staff Band – London

Under dessa tider av COVID ”lockdown”, hade FA Stabsorkester en digital övning under ledning av Musikmästare Stephan Cobb då han dirigerar och instuderar Wilfred Heatons klassiska marsch ”Praise”.

Pingstkyrkan – Örnsköldsvik

Solistisk Trumpet/Flugelhorn – .

Söndagen den 3 maj berikade Marcus Larsson Ö-viks webbsända gudstjänst.

På trumpet framfördes Schuberts ”Ave Maria” samt Leonard Cohens ”Halleluja”,

Marcus beledsagade även sångsolisten Anders ”Linken” Lindqvist med stöd av basisten Jonas Arvidsson.

Pingstbrass – Ö-vik

Veckan efter, söndagen den 10 maj var det en mindre ensemble ur Pingstbrass som medverkade i förmiddagens gudstjänst.

För att undvika 70 plussare m.m. var orkestern decimerad till en mindre grupp som framförde musik som var både komponerad och arrangerad för denna mindre ensemble av undertecknad, som exempel marschen ”Sounding Brass”, ”Just a closer walk with Thee”, ”Be Thou my vision” & ”Beautiful Isle”. Ensemblen kompade även försångaren Camilla Klint i segertonersången ”En liten stund med Jesus”.

FA – Södertälje

Lördagen den 9 maj befann sig en ensemble ur FA Södertäljes musikkår på stadens gågata, en musikstund med brasstoner vid ”Christina Sandberg”-statyn.

FA – Torbay – England

Även min hemkår i Storbritannien har drabbads av landets ”lockdown”.

Eftersom musikkåren inte kunde samlas tog solo euphonisten Melvyn Kirby initiativ till att förmedla trosvissa melodier på sitt instrument via nätet.

Detta är bara ett axpock av alla dessa brassmedverkande som har förgyllt våra webb-sända gudstjänster i tider då Covid – 19 drabbar oss alla.

Peter Preston