Hoppas att alla har haft en fin sommar, är ”fit for fight” och taggade inför de uppgifter som väntar framöver.

Snart är det dags för vår årliga pingstbrassträff, denna gång i Järfälla 7-­9 oktober. Visst har Du har redan bokat denna helg? Ta gärna med hela ditt brassband eller åtminstone en mindre ensemble och berika konferensen.

Våra kära vän Ingemar Jennersjö har nu avrundat en lång och trogen tjänst som redaktör för Brassnytt. Vi riktar ett STORT TACK till Ingemar för denna insats för Guds verk, och för alla hans finurliga och kloka ord, reportage och bilder som vi har tagit del av under åren. Det blir en stor och ansvarsfull lucka att fylla, men jag tror att Gud kallar skördemän även idag på alla områden. Du, man eller kvinna, som känner dig manad att axla ansvaret för brassnytt, hör gärna av dig till Ingemar eller någon annan i PBB-styrelsen.
Ingemar och Willy har varit ett radarpar för tidningen i många, många år, och vi hoppas att Willy orkar fortsätta ett tag till tillsammans med den nya redaktören.
Uppgifter för Guds verk finns för alla som vill ställa sig till vår Herres förfogande. Vi har alla fått en missionsbefallning, för en del betyder det ett uppdrag, för andra ett längre kall.

Jag har den gångna sommar haft förmånen att medfölja som brassmusiker till Tanzania. Det ingick i EFS:s firande av 150 år i missionens tjänst i denna del av Afrika. Vi möttes av stora härliga församlingar som verkligen satsade på sång och musik, många av dem vill nu också satsa på brassband. Man blir verkligen gripen av dessa hängivna missionärer som har svarat ”ja” till en lång och trogen kallelse.

Vi gläds tillsammans med EFS SEM­ (Swedish Evangelical Mission) i deras 150 års-jubileum,en välsignad insats som gjort att Tanzania idag skickar ut egna missionärer. (Ett ljudligt ”Hallelujah” och en himmelsk brassfanfar skulle passa in här!)

Naturligtvis har vi anledning att tacka Gud för alla de olika evangeliska missionerande samfund som verkar för Guds rike i samma områden.

Mission har alltid känns angeläget för mig. Flera gånger har jag fått förmånen att besöka andra missionsfält, ibland tillsammans med ett brassband. Man kan säga att alla länder är missionsfält idag, även Sverige. Jag har haft förmånen att missionera med brassband i både Asien och Nordamerika, England och många andra länder i Europa.

Kanske skulle jag ha tagit missionskallelsen på ännu större allvar, men Gud har alltid en ”plan B” beredd åt oss. Vi kan bli lite fartblinda ibland. När jag stannar upp och tittar tillbaka på min jordevandring kan jag se att jag bor i ett främmande land, jag har fått lära mig ett främmande språk, jag har presenterat min Jesus främst genom sång och musik, i synnerhet brassmusik, suttit i radiostudion de sista 35 åren och spelat främst kristen musik och vittnat om min frälsning.
Vem är då missionär? Jag tror att det var Guds ”plan B” för mig.

Vi har ju alla fått ett uppdrag, att gå ut och vittna för andra. Din medverkan i församlingens brassband för själars frälsning är ett sätt, att ställa sig till förfogande för redaktörskap för brassnytt är ett annat. Har vi bara kontakt med himmelens gud, så har vi alla ett missionsuppdrag på ett eller annat sätt.

Låt oss ta Jesu befallning på allvar och ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” på det sätt som vi känner oss manad eller kallad till.