Än en gång har vi passerat årskiftet.
Ett nytt år säkert fyllt med många utmaningar – både positiva och negativa.

Vi vaknade till ett nytt år med drastiska börsnedgångar, en värld som vi inte riktigt känner igen, och i denna föränderliga värld måste vi ha en föränderlig församling – kanske en församling som alla medlemmar inte heller känner igen.

Vid mina brassbesök runt om i landet i de olika församlingarna förra året kunde man glädjas åt flera livskraftiga orkestrar, samtidigt finns det andra orkestrar som man undrar om de fortfarande kommer att existera om fem år, eller 10 år – eller rent av nästa år? Den stigande ålderskurvan börjar göra sig påmind lite här och var. Minibrass hinner inte ifatt för att täcka luckorna, (om det nu finns någon minibrassverksamhet)!

Åldern drabbar ju oss alla, jag går bara till mig själv. Visst har man med all rätt funderat på att dra sig tillbaka, man vill helst överlåta till yngre – men när det inte kommer någon?
Det här gäller inte bara brasset, inte bara i vår församling, utan hela samhället.
Det är svårt att hitta de som kan axla en längre tids ansvar för någonting.

Jag måste erkänna att jag själv numera bara tar ett år eller rent av bara en termin i taget. Den dag åldern tvingar mig att avrunda mitt spelande blir det också naturligt att avsluta min medverkan i bl.a Brassnytt då jag anser att man måste vara mitt i rörelsens brassliv för att skriva om det, eller hur?!

Ja, det här var mycket att fundera på.

Den nödvändiga föryngringen är verkligen ett ämne för vår årliga Pingstbrass-konferens.

Jag tror att vi på allvar får be och söka hjälp och vägledning från vår Herre. Om vi fick uppleva den riktiga förnyelsens kraft i våra församlingar, i våra brassband, i vårt eget liv – då löses alla problem.

Bortsett från mina konstateranden och funderingar så ska vi se framåt, vi har en Gud som har lovat oss en framtid och ett hopp.

På hemmaplan i Ö-vik har brasset ambitiösa planer både den närmaste tiden och längre fram, hoppas att jag får anledning att återkomma.

Det har varit roligt att läsa om andra orkestrars inlägg och artiklar det gångna året, fortsätt med detta. Gärna vittnesbörd om vad brasset har betytt för dig personligen. Kanske någon annan utanför brasset kan skriva om brassets betydelse i församlingen?

Som läsarna märker går jag ofta utanför vårt eget samfunds brass, jag tror det är nödvändigt idag att återge reportage och intryck från hela brassvärlden, vi har ju så mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Jag vill gärna påminna om att man kan hämta musikalisk inspiration via www.brasstracks.se.

Nu vill jag avsluta denna årets första Speakers Corner’ med att skicka följande hälsning från Gud själv via profeten Jeremias 29:e kapitel:

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta”.

Happy New Year !