På Palmsöndagen befann sig Stockholms City Brass i centrala Uppsala för att medverka vid en förmiddagsgudstjänst i Baptistkyrkan. Dagen till ära hade orkesterns dirigent, Göran Sydhage, valt ut en egen komposition till programmet: sviten “Herren är Min Herde” består av sju satser som alla beskriver olika verser i den 23:e Psalmen.
Efter inledningsmusik av City Brass var det så dags att presentera Görans ”23:e psalm för brassband”. Detta verk har ett tonspråk med influens från både storbandsmusik och ett rytmiskt temperament från sydliga länder – musikstilar som Göran behärskar till fullo.
I den första avdelningen spelade brasset satserna ”Herren är min Herde”, ”Lugna vatten” och efter kollektpsalmen ”Han ger mig ny kraft” följt av ”Han leder mipå rätta vägar”.
Charlotte Nordling predikade och efter en stund av förbön fortsatte brasset med satserna ”Meditation” och ”Godhet och nåd ”. Efter välsignelsen avslutades gudstjänsten med den sista satsen ”Herrens hus skall vara mitt hem”.
Under det fina framförandet berikades upplevelsen med hjälp av förklarande bilder och text. Görans svit ”Herren är min Herde” har ett budskap, som tillsammans med Charlotte Nordlings Palmsöndags-predikan, var precis vad vi behövde höra. Särskilt efter de tragiska händelserna i centrala Stockholm ett par dagar tidigare.
Undertecknad hade förmånen att medverka på bastrombon vid denna förmiddagsgudstjänst och gick därifrån klart medveten om att Han ÄR min herde.
Tack dirigenten Göran, tack City Brass.
Fortsätt att tjäna med brassmusik och med glädje.