Derek Preston dirigerar
Derek Preston dirigerar

Framtidens brassbandsdirigenter samlades en helg i mitten av april i Ryttargårdens vackra kyrka i Linköping för en dirigentkurs i regi av studieförbundet Bilda. De tolv dirigenteleverna kom från många delar av vårt avlånga land, allt från Småland upp till Örnsköldsvik. Östgöta Brass förstärkt med några musikanter från Ryttargårdskyrkans brassband var provmusikkår för samtliga dirigenter, och denna stora numerär tillät en uppdelning av den stora orkestern för vissa moment i dirigentkursen. Som introduktion till kursen gav Lisa Tilling ett uppskattat seminarium med ämnet ”Slagteknik i all ära – men hur får jag gruppen att funka?”. Därefter startade själva kursen med en genomspelning av samtliga valda stycken där det mesta av repertoaren var hämtad från Scanbrass förlag.

Nästa dag var det dirigentövning både med delad orkester och den stora orkestern. Coachning och dirigeringstips fick de av Andreas Kratz och Magnus Hylander. Som avslutning på kursen gavs en offentlig konsert där samtliga dirigenter fick dirigera varsitt stycke och jag blev verkligen imponerad av den nivå som samtliga dirigenter höll.

Daniel Sundberg dirigerar Östgöta brass.
Daniel Sundberg dirigerar Östgöta brass.

Denna kurs var ett mycket bra initiativ till att möta det skriande behovet av ledare och dirigenter inom först och främst frikyrkligheten. Kursen var givande och sprängde alla samfunds vallar, vilket känns som rätt väg att gå i dag. Någon deltagare önskade mer fokus på slagteknik, men kursen blir säkert utvärderad och ännu bättre nästa gång.

Ett stort tack till Studieförbundet Bilda som anordnade kursen, Östgöta Brass:s dirigent Peter Hellman, coacherna, handledare, och inte minst alla musiker som agerade provmusikkår.

Jag blev själv djupt imponerad av detta förstärkta Östgöta brass, att de orkade spela nästan non-stop i två da’r för att sedan ha egna konserter på söndagen.